حس خوب لبخند

لبخندبزن?
وقتی با خانواده ات دور هم جمع شده اید،خیلی ها هستند آرزوی داشتن خانواده را دارند!

 • لبخندبزن?
  وقتی داری سرکارت می روی،خیلی ها هستند دارند دربدر به دنبال کار و شغل هستند!
 • لبخندبزن?
  چون تو صحیح و سالم هستی، خیلی ها هستند دارند به خاطر بازگشت سلامتی شان میلیون ها خرج می کنند!
 • لبخندبزن?
  چون تو زنده ای و روزی داده می شوی و هنوز فرصت برای مافات داری،مرده های هستند آرزوی بازگشت به زندگی را دارند تا عمل صالحی انجام دهند.
 • لبخندبزن?
  چون تو خدا را داری و آن را می پرستی و از او طلب کمک می کنی، کسانی هستند که برای گاو سجده می کنند !
 • لبخندبزن?
  چون تو خودت هستی و خیلی ها آرزو دارند که چون تو باشد!
 • لبخند بزن?
  وهمیشه لبخند بر لبانت داشته باشو خدا را شاکر باش…