خواب صبح

چـطوری خواب آلودگی صبحا رو ازبین ببریم؟?

? زمانی که خواب آلوده اید عسل با آب ولرم به صورت ناشتا بخورد

? اثر این نوشیدنی از قهوه بیشتر است و یک سم زدای قوی نیز است